AndroLib
Vous cherchez des applications Android ?
Android Market in EnglishMarket Android en FrançaisAndroid Market en EspañolMercato android in ItalianoAndroid Market auf DeutschAndroid Market in EnglishAndroid Markt in het Nederlandse
中文版电子市场Android Market in JapaneseAndroid Market v ČeštiněAndroid Market на русскомAndroid Market em Português (Brasil)한국어 안드로이드 마켓Android Butiken på svenska
Dev corner | Mes Favoris
0 téléchargements d'applications dans le Market Android estimé

Trouver une application ou un jeu Android :

Vous êtes ici
Accueil > Applications > Finance > KB token


La suite...En direct de l'Androidosphere

Asus Vivowatch, une autonomie de 10 jours sans Android Wear
ACCESSOIRES ANDROID Pour le MDW Milan Design Week, Asus dévoile un nouvel objet connect...

Mise à jour Opera Mini en version 8 sur Android
APPLICATIONS ANDROID Opéra Software, l’éditeur norvégien a revu son navigateur Op...

LG Music Flow – Les enceintes sans fil compatibles Google Cast
LG Music Flow les enceintes wifi compatible Google CastNe perdez pas une goutte !
Toutes les nouveautés
Les derniers Jeux
Les dernières applicationsLes dernières applications

Les derniers Jeux


Top Apps gratuites pour iPhone
La suite... Pages actuellements vues sur AndroLib
En vedette

Missile D...
Il y a 4031 sec

Femme Fon...

Informations
Note

0.00/5
(0 notes)

Code barre QR

Prix
Gratuit

Version
1.3.21

Téléchargements
< 50

Taille
394.0 KB

Catégorie

KB token

Disponible dans :
Co to jest KB token?

KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym Klienta, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych, które pozwalają na logowanie oraz autoryzację wybranych transakcji w KB24 - serwisie bankowości elektronicznej Kredyt Banku S.A.
KB token pracuje w trybie offline, tzn. w trakcie użytkowania nie nawiązuje połączenia z żadnym systemem bankowym i nie są wysyłane żadne wiadomości SMS. Połączenie z internetem wymagane jest jedynie w trakcie pobierania, aktywacji lub zmiany PIN w KB tokenie.

Czy KB token jest bezpieczny?

Hasła jednorazowe generowane przez KB token są unikalne i przypisane do konkretnej transakcji. Dzięki zastosowaniu funkcji Dodatkowej Weryfikacji Danych można sprawdzić czy transakcja realizowana jest zgodnie z dyspozycją co znacznie ogranicza ryzyko ataków hakerskich.
Dostęp do KB tokena zabezpieczony jest 6-cyfrowym numerem PIN nadanym przez Użytkownika. PIN nie jest przechowywany w aplikacji oraz nie jest po stronie aplikacji weryfikowany - oznacza to, że nawet przejęcie telefonu i rozkodowanie aplikacji nie pozwoli na poznanie numeru PIN.

Jak zacząć korzystać z KB tokena?

Klienci korzystający dotychczas z listy haseł jednorazowych lub tokena sprzętowego mogą dokonać zmiany metody autoryzacji w momencie, gdy w serwisie KB24 po zalogowaniu pojawi się monit informujący o takiej możliwości.
Nowi Klienci, którym został wysłany kod aktywacyjny do KB tokena w momencie udostępniania usługi KB24 powinni pobrać aplikację i aktywować ją za pomocą wysłanego wcześniej kodu.

----------------------

What is KB token?

KB token (or mobile token) is an application, which is installed in the mobile phone and enables generating one-time passwords for logging and for signing transactions in KB24 - e-banking service of Kredyt Bank S.A.
Mobile token operates in offline mode, which means that in the process of generating passwords it does not connect to any of banking systems and any text messages are not sent. Connection to internet is required only during downloading, activation and changing PIN in KB token.

Is it safe?

One-time passwords which are generated by the KB token are unique and assigned to particular transaction. By using the Additional Data Verification functions it is possible to check whether execute of transaction is reconcilable with disposition – it considerably reduced the risk of  hacker attacks. Access to KB token is protected by the 6-digits PIN number which is granted by the User. PIN is not storage in the application and is not verified on the application – it means, even interception the phone and decoding application disallow to know the PIN number.

How to get started KB token?

Customers who use one-time passwords list or hardware token until now, can change the method of authorization, when on the site after logging in KB24 service will show up this possibility.
New customers who was sent an activation code to KB token in a moment of make available KB24 service, should download application and activate it using the code previously sent.


iPhone en rapport avec KB token

KB token est développé pour Android par Asseco SEE

Nom du package : hr.asseco.android.mToken.KBtoken

Permissions système : 3 Cliquez ici pour afficher/masquer la liste
  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.READ_PHONE_STATE
  • android.permission.GET_TASKS

Je suis le développeur de cette application
|||||Email

Discussions à propos de KB token dans nos forums

Commentaires et évaluations pour KB token

Filtres :
Pas de commentaire pour cette application


Au hasard...


Fond d'écran Android au hasard...